Obrázky:

kněz

křest

křest, detail

Stáník, Jana a svíce

Stáník a svíčka

společná fotka u oltáře

před oltářem

Stáník a Janin medailonek

Stáník, Adam a Alena před kostelem

Stáník s kmotrem před školou

skupinka na náměstí

Stáník, jeho babička, teta a otec

v hostinci

Stáník kouká z kočárku

před chalupou

S. a S.J.

teta A. myje hračky

S. a M. s mašinkou a míčkem

zámek

kostel

socha