Obrázky:

Jana u rybníku v Zahradách

S.V. tamtéž

Lavička u chatky

Balení cigaretky na chatě v kuchyni

Jana na lavičce

Jana před chatou

Na náměstí v Českém Brodě

S.V. v novém panáku

Jana u stolu v libeňském bytě

S.V. v parku v Č.Brodě

S.V. před kazatelničkou v Č.Brodě

Jana na cestě z Tuchorazu do Brodu

Taktéž

S.V. stoupá ze Zahrad do Tucharazi

Jana taktéž

Jana v Zahradách u rozpadlých vrat