Obrázky:

tramvajačka

Kalais nad Ohradou

Kalais, Stáník a Jana

Žižkov

Kalais zblízka

znovu Žižkov

Kalais se usmívá

Stanislav nad Žižkovem

opět

Kalais a Stanislav u tanku

Jana, Kalais a tank

Kalais v cukrárně

opět

Stáník před čínským restaurantem

Stáník

vchod do kostela v Karlíně

kráva za výlohou