Obrázky:

S. v Páté koloně

GD, Kateřina, Jana a Stáník

Rebecca, Fabián, Vojta a Stáník

Pátá kolona

S. doma dne 23.1.2005

Bubák s červenou čepičkou dne 12.2.2005

S. v okně dne 12.2.2005

S. před pavilonem 30

Alenka má narozeniny, Chabry dne 13.2.2005

Marek a Adam se perou

Stáník na WC s maminkou

Alenka a Janusz

dort, Stáník, Adam a Marek

Stáník, děda a Janinka

Stáník a Alenka se koukají na verandu

Stáník spící

Shammann a Stáník

Čekanka a Stáník, Hostivař 7.března 2005

S. a Stáník

Stáník v kočárku

Čekanka na hrázi přehrady