Obrázky:

Stáník v garáži

Stáník a babička

Stáník a tatínek

S. u stolu

S. u potoka

Jana v lese

Stáník a maminka v chatě

S. s cigaretou